TEAM


 


CHARTERED MEMBER’S
CA RAHUL JAIN                                                     SANYAM JAIN
DARSHAN SHETH                                                 CA GAURAV KEJRIWAL
PRIYANKA RAVAL                                                APURVA JOSHI
RIMA ANEJA                                                         ANKIT CHAUDHARY
SHREYAL SHAH                                                    AMIT CHAUDHARY
SWETA BHATT                                                     VARSHA BHOTHRA
AMAN AGARWAL                                                  DHARAM GANATRA
MOHIT LODHA                                                     RAHUL ABHANI
PRASANT SHETHIA                                             SAHIL GOEL
YASH JOSHI                                                          MONIKA CHOPRA
SAURABH RAVAL                                                  SNEHA BERIA
PREYAL SAVANI                                                   SUNNY RAMPURIYA
VIVEK DHANDHARIA                                         ABHISHEK AGARWAL
NATASHA BACHHAWAT                                      ARNISH SHAH
AKASH CHOPRA                                                 GARIMA JAIN
NIKITA AGARWAL                                             CA SHYAM AGRAWAL